Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014

Fragokastelo, Crete

Το Φραγκοκάστελο, το όμορφο μεσσαιωνικό φρούριο στα νότια της Κρήτης είναι το πρώτο μου ολοκληρωμένο ζωγραφικό έργο για το 2014. Ακουαρέλες σε χαρτί.

Fragokastelo, the medieval castle at the south of the island of Crete is my first completed painted work for 2014. Watercolors on paper.