Σάββατο, 26 Απριλίου 2014

Space cartoons paintings

Δύο πρόσφατα έργα με ακουαρέλες, βασισμένα σε παλιές αγαπημένες σειρές.
Η Μάχη των Πλανητών (ή Ομάδα G) και Οδύσσεια του διαστήματος (Ulysses 31).

Two watercolor paintings that I recently did, based on popular old cartoons.
Battle of the planets (or G-Force) and Ulysses 31.