Κυριακή, 28 Μαΐου 2017

More portaits

Τελευταία, σχεδιάζω συχνά ασπρόμαυρα πορτρέτα διαφόρων προσωπικοτήτων.
Ίσως και να χρησιμοποιηθούν κάπου...

I've been making several black and white portraits lately. Maybe they will be used somehow...